sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Jak ekspert!

apewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko. Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilości wytwarzanych

sporządzić raport oddziaływania na środowisko? Jak ekspert! Sporządzanie raportów oddziaływania

Polski rząd pracuje nad nowym prawem

Polski rząd pracuje nad nowym prawem, które zobowiąże firmy do raportowania swojego wpływu na środowisko. Jest to również próba zapewnienia opinii publicznej większej przejrzystości w zakresie wpływu każdej firmy na środowisko.

Prawo nakłada na firmy obowiązek zgłaszania ilości wytwarzanych


© 2019 http://www.kolektory.katowice.pl/